valman-doo-vodovodna-armatura
valman-doo

KOMPEZATORI MDK

 

Namena montažnog demontažnog kompenzatora nazivnog prečnika (DN) je da ostvari spoj između elementa fazonerije/armature (FF komad, N komad, ventili...) koji ima prirubnicu istog nazivnog prečnika (DN), omogućavajući podešavanje ugla prirubničke veze (kod fleksibilnog MDK) i ugradne dužine u određenom opsegu Lmin ÷ Lmax.

Prirubnički spoj MDK je izrađen prema standardu EN1092-2 za nazivni pritisak PN10/16. Zvezda MDK, telo i unutrašnji F komad MDK su od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS zaštićeni. Svi delovi ot- porni na koroziju. Dihtung je od EPDM gume. MDK se montira na postojeću armaturu sa standardnim priteznim vezama (vijci, navrtke podloške). Za montiranje na postojeći cevovod nisu neophodne inter- vencije zavarivanja ili sečenja elemenata. MDK može biti fleksibilni ili fiksni tip.

Proizvod
MDK fleksibilni kompenzator 2
MDK fiksni tip A2

KATALOG

valman-katalog

BROŠURE

valman valman

 

PRATITE NAS

Valman
valmandoo
@valmandoo