valman-doo-vodovodna-armatura
valman-doo

Vazdušni ventili - izrada, prodaja

Vazdušni ventili odvode vazduh iz cevovoda, odstranjuju vazduh koji se izduvava iz cevovoda za vreme rada, a takodje sprečavaju pojavu podpritiska prilikom pražnjenja cevovoda ili havarije u cevovodnom sistemu.

Usisno - izduvni ventil sa ugrađuje se na najvišim prelomnim tačkama cevovoda. Radi potpuno automatski povezujući cevovod sa spoljnom atmosferom. Razlike i prednosti ovog tipa vazdušnog ventila u odnosu na kon- vencionalne kinetičke i nekinetičke vazdušne ventile sa jednom ili više kugli:

Zamenjuju sve tipove vazdušnih ventila sa dve kugle. U svojoj unutrašnjosti imaju i veliku i malu diznu za ispuštanje vazduha, Oni nemaju u svojoj unutrašnjosti sferične elemente (kugle), nego aksijalno postavljene cilindrične diskove, koji omogučavaju lagano amortizovano zatvaranje ventila. Protok fluida (pri ispuštanju ili usisavanju vazduha), im je ekvi- valentan protoku fluida kroz cevovod, (konvencionalni imaju u proseku oko 50%), što omogučava maksimalnu zaštitu cevovoda.

Ispuštanje/usisavanje vazduha i pri ekstremnim zahtevima siste- ma kroz male dizne u svojoj unutrašnjosti, im je kontunualno, čak i pri brzinama fluida kroz cevovod od preko 10 m/sekundi. Za razliku od konvencionalnih ventila sa kuglom (kod većine vazdu- šnih ventila sa kuglom je neophodan minimalan pritisak fluida od 1 bar za ispravno funkcionisanje vazdušnog ventila), dok ovi ventili ostvaruju svoju radnu funkciju i pri malim radnim pritiscima u ce- vovodu od 0,4 bara (za kanalizacione sisteme 0,1 bar). Za razliku od svih drugih vazdušnih ventila u svetu, koji imaju čvrsto sedište (prokronsko) i mekanu zaptivnu glavu (gumirana kugla), ovi tipovi ventili imaju obrnutu konstrukciju, što znači mekano sedište, a čvrstu zaptivnu glavu, što produžava radni vek vazdušnog ventila, naročito u cevovodima u kojima se javljaju hidraulični udari ili u cevovodima u kojima su česta pražnjenja i punjenja istih.

Ovi ventili nemaju smanjenje površine poprečnog preseka u svojoj unutrašnjosti u odnosu na nazivni prečnik cevovoda i vazdušnog ventila, kao ni klasično prokronsko sedište ventila, pa samim tim nisu ose- tljivi na pojavu kavitacije, koja se javlja kod konvencionalnih vazdušnih ventila.

Za livenu konstrukciju vazdušnih ventila prirubnički spoj raspored bušenja je prema standardu EN1092-2 za nazivni pritisak PN10/PN16. Za čeličnu konstrukciju izveden je prirubnički spoj navojnim šipkama prema standardu EN1092-2 za nazivni pritisak PN10/PN16. Poklopac i telo vazdušnog ventila su od nodularnog liva, plastificirani, EWS zaštitom (Epoxy-Dusty-Sinter). Svi delovi otporni na koroziju.

Proizvod
Vazdušni ventil veliki otvor

KATALOG

valman-katalog

BROŠURE

valman valman

 

PRATITE NAS

Valman
valmandoo
@valmandoo

PREUZMITE OFFLINE KATALOG - ANDROID APLIKACIJA