valman-doo-vodovodna-armatura
valman-doo

Univerzalne spojnice - izrada, prodaja

 

Namena univerzalne spojnice tip E nazivnog prečnika (DN) je da ostvari spoj između elementa armature (FF komad, N komad, zasun...) koji ima prirubnicu istog nazivnog prečnika (DN) sa cevi istog nazivnog prečnika koje mogu biti čelične, PE, PVC, SL, LG ili AC. Ova spojnica pokriva veliki dijapazon spoljnih prečnika za isti nazivni prečnik cevi.

Prirubnički spoj univerzalne spojnice tip E je izrađen prema standardu EN1092-2 za nazivni pritisak PN10/16. Poklopac i telo spojnice tip E od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS zaštita (Epoxy- Dusty-Sinter). Svi delovi otporni na koroziju. Dihtunzi od EPDM gume. Univerzalna spojnice tip E montira se na spoljni prečnik cevi, bez obrade cevi i bez zavarivanja na cev.

Namena univerzalne spojnice tip U nazivnog prečnika DN je je da ostvari spoj između elementa ar- mature (FF komad, N komad, zasun...) koji ima prirubnicu istog nazivnog prečnika DN sa cevi istog nazivnog prečnika koje mogu biti čelične, PE, PVC, SL, LG ili AC. Ova spojnica pokriva veliki dijapazon spoljnih prečnika za isti nazivni prečnik cevi.

Poklopac i telo spojnice tip U od nodularnog liva GJS, plastificirani, EWS. Svi delovi otporni na koroziju. Dihtunzi od EPDM gume. Univerzalna spojnice tip U montira se na spoljni prečnik cevi, bez obrade cevi i bez zavarivanja na cev.

Restrain sistem je efektivan nezavisno od dihtovanja cevi, koji priteže cevi uz pomoću priteznog pr- stena ristreina. Univerzalna spojnica tip U je tako konstruisana da sa se sa obe strane direktno uba- cuje cev. Sa restrein sistemom dobija se sigurnost u pogledu izvlačenja PE/PVC cevi iz univerzalnih spojnica koje mogu nastati usled hidrauličnog udara, niskih spoljnih temperatura pri kojima dolazi do skupljanja plastičnih cevi, nedostatak teleskopskih MDK komada ili kompenzatora na dugačkim trasama cevovoda, sleganja terena itd.

Proizvod
Univerzalna spojnica tip E 2
Univerzalna spojnica tip E sa priteznim prstenom restrain 2
Univerzalna spojnica tip U 2
Univerzalna spojnica tip U sa priteznim prstenom restrain 2
Univerzalna dvostruka spojnica tip U

KATALOG

valman-katalog

BROŠURE

valman valman

 

PRATITE NAS

Valman
valmandoo
@valmandoo

PREUZMITE OFFLINE KATALOG - ANDROID APLIKACIJA